زمان انتشار: ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۵ دي ساعت 13:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ ساعت 13:24    تعداد بازدید: 1529    کد مطلب: 11629

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین


نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق بابایی

سوابق اجرایی:رئیس و عضو هیات مدیره نظام پزشکی تاکستان، عضو اصلی حل اختلاف (نظام پزشکی )  نظام پزشکی قزوین  ( باحکم رئیس دادگستری ) ، عضو هیات مدیره نظام پزشکی قزوین ، رئیس بیمارستان بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان( سازمان تامین اجتماعی ) ، رئیس بیمارستان بیمارستان رازی قزوین   ( سازمان تامین اجتماعی) ، عضو هیات مدیره نظام پزشکی  قزوین ، ریاست کار گروه ( طرح جامع سلامت استان ) کارگروه رفاه و حمایت اجتماعی(استاندارقزوین )
سوابق تحصیلی : دکترای پزشک عمومی، فوق لیسانس مدیریت دولتی ، فوق لیسانس بهداشت عمومی 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha